Badanie Wykrywaczem Kłamstw

Stanowimy zespół specjalistów o bogatych i wieloletnich doświadczeniach w prowadzeniu badań poligraficznych wykorzystywanych w :
 • rekrutacji do służb specjalnych m.in. CBŚ, UOP, Straży Granicznej itp.
 • sprawach wewnętrznych dużych firm w Polsce,
 • procesie karnym.
Wykonywaliśmy badania wariograficzne dla potrzeb:
 • Centralnego Biura Śledczego KGP – (także w procesie naboru do służby),
 • Straży Granicznej,
 • procesów karnych w głośnych sprawach kryminalnych w Polsce,
 • firm zajmujących się ochrona: Group 4 Securicor, Securitas i innych.
Prowadziliśmy szkolenia :
 • operatorów wariografu dla Policji, Straży Granicznej i innych podmiotów tego rodzaju,
 • dla słuchaczy kursów Techniki przesłuchań FBI w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Lider naszego zespołu
dr Łucjan Wiśniewski (uczeń dr Aleksandra Krzyscina) już od 1969 roku wykonywał badania poligraficzne (wariograficzne) dla wojska, MSW i Prokuratury. Współpracował w tym zakresie ze znanymi z osiągnięć w dziedzinie kryminalistyki i kryminologii osobami. Organizował i szkolił zespoły badań poligraficznych w wojsku, UOP, Straży Granicznej i Policji.
Korzystając z naszych usług maja Państwo gwarancję rzetelnie wykonanej usługi przez specjalistów mających staranne przygotowanie teoretyczne i praktyczne zdobyte w instytucjach zaufania publicznego.
Kolejnym potwierdzeniem naszego profesjonalizmu jest członkostwo w Polskim Towarzystwie Badań Poligraficznych (Wariograficznych)
Badania przeprowadzane w sprawach rodzinnych i partnerskich pozwalają na wyjaśnienie trudnych i wydawałoby się nierozwiązywalnych konfliktów związanych z nieuczciwością i nielojalnością osób z kręgu rodziny i związków partnerskich.
Dla lepszego zrozumienia znaczenia testu w badaniu wariograficznym używanym w procesie rekrutacji kadrowej przedstawiamy zalety, które pracodawca i kandydat do pracy mogą osiągnąć przy wykorzystaniu urządzenia zwanego poligrafem:
Znaczenie wyników dla pracodawcy:
 • Stanowi on dokładna metodę, przy pomocy której można niezwłocznie niewielkim kosztem zweryfikować dane o przeszłości zawodowej osoby starającej się o zatrudnienie.
 • Wykrywa osoby uzależnione od alkoholu i środków psychoaktywnych.
 • Ujawnia niektóre cechy związane z psychologicznym i społecznym niedostosowaniem osób ubiegających się o pracę.
 • Pozwala zidentyfikować osoby nielojalne wobec firmy, bądź pracujące na rzecz firm konkurencyjnych.
 • Zmniejsza koszty związane z płynnością kadr oraz znacznie poprawia trafność doboru kandydatów na określone stanowiska.
Znaczenie wyników dla pracownika:
 • Zabezpiecza on przed fałszywą i niesprawiedliwą oceną pracy wystawioną przez poprzednich przełożonych.
 • Wydatnie (w porównaniu z wykorzystaniem konwencjonalnych środków przepływu informacji: telefonów, faxów, listów itp.) skraca okres oczekiwania kandydata na wyniki opracowania kadrowego.
 • Zapewnia bezpieczną metodę oczyszczania ludzi bezpodstawnie podejrzanych i niesłusznie oskarżonych w oparciu o fałszywe oskarżenia.
 • Przyczynia się do stworzenia silnej, wzajemnej więzi i budowy zaufania między pracownikami a ich przełożonymi.
Należy zwrócić uwagę, że prawidłowo przeprowadzone badanie nie może godzić w podstawowe dobra osobiste badanego.
W związku z tym każdorazowo należy spełnić następujące warunki :
 • uzyskanie zgody pracownika na przeprowadzenie badań,
 • przekazanie informacji o celu i przebiegu badania,
 • przedstawienie pytań przed przeprowadzeniem testu,
 • wcześniejsze uzgodnienie terminu badania.
Usługi dla firm i osób fizycznych na terenie całego kraju
Z opublikowanego raportu Departamentu Handlu USA „Koszty przestępczości w biznesie” wynika, że ustalone w wyniku inwentaryzacji straty przedsiębiorstw przekraczają rocznie ponad 2 biliony dolarów. Czynnikiem generującym tak duże straty były w znacznej mierze kradzieże dokonywane przez pracowników. W handlu detalicznym tylko 20-25% strat spowodowanych jest drobnymi kradzieżami klientów, za nieuczciwy personel jest odpowiedzialny za 70% niedoborów.
W Polsce kilkukrotnie zwiększyła się suma strat ponoszonych przez firmy w wyniku przestępczości wewnętrznej, której sprawcami byli pracownicy bądź nieuczciwi klienci. Wpływ na taki stan rzeczy mają między innymi nadmierna fluktuacja kadr oraz odszkodowania za wypadki przy pracy.
Istotnymi przyczynami bankructwa wielu firm są defraudacje, zabór pieniędzy i mienia, których sprawcami jest ich personel oraz działalność wywiadu technologicznego, finansowego i handlowego organizowanego przez konkurencję.
Powyższe dane zmuszają wiele krajowych firm , przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych i transportowych do korzystania w celu ochrony własnych środków z pomocy poligrafu (wariografu) niesłusznie określanego jako „wykrywacz kłamstw” . Błędne używanie tego terminu można łatwo wykazać na poziomie naukowych wskaźników. W rzeczywistości aparat ten ujawnia i wykazuje „pamięciowe ślady emocjonalne” odnoszące sie do konkretnego, popełnionego czynu przestępczego lub nieetycznego.
Wariograf w biznesie jest wykorzystywany do :
 • Badań rekrutacyjnych kandydatów do pracy
 • Badań specjalnych, prowadzonych w związku z przestępstwami dokonywanymi na szkodę firmy
Wariograf w sprawach osobistych stosowany jest w konfliktach rodzinnych :
 • kradzieżach i oszustwach w gronie rodzinnym i znajomych
 • nielojalności rodzinnej i partnerskiej

Wykrywacz kłamstw Warszawa, Wariograf Łódź, Wariograf Lublin, Wykrywacz kłamstw Białystok

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu a Nasz infolinia jest dostępna 24h

+48 532 512 100